top of page

Yayınlar

TASARRUFUN İPTALI DAVASI

Borçlu, kural olarak haciz ve iflastan önce malları ve hakları üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabilir. Alacaklının, alacağını alacaklıd

bottom of page