ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

Tüm hakları Çebi Hukuk & Danışmanlık'a aittir.

  • Facebook Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge

MARKALARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususları dahil gayrimenkule ilişkin hukuki, idari, cezai ve mali tüm süreçlerde dava ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İMAR HUKUKU

İmar planı değişikliklerine itiraz, imar planının iptali, arazi arsa düzenlemeleri, ifraz ve tevhid işlemleri başta olmak üzere; imar hukukuna ilişkin süreçleri takip ediyor, ihtiyaç halinde yasal yollara başvuruyoruz. Tüm bu süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İNŞAAT HUKUKU

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi; inşaatın ayıplı, eksik veya geç teslimi kaynaklı tazminat talepleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi, fesih kaynaklı tazminat davaları başta olmak üzere; ilgili tüm süreçlerde dava ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

İmar planı değişikliklerine itiraz, imar planının iptali, arazi arsa düzenlemeleri, ifraz ve tevhid işlemleri başta olmak üzere; imar hukukuna ilişkin süreçleri takip ediyor, ihtiyaç halinde yasal yollara başvuruyoruz. Tüm bu süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Yönetim planının incelenmesi, hazırlanması ve müzakeresi, kat malikleri kurulu kararları, otopark, sosyal tesis, park ve bahçe gibi ortak alanların kullanımı ve tahsisi, ana taşınmazın bakımı, korunması ve genel giderlerine ilişkin uyuşmazlıklar başta olmak üzere; kat mülkiyeti kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel dönüşüme ilişkin sözleşme sürecinde oluşabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıkta dava ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Riskli alan kararına karşı iptal, riskli yapı tespit raporuna itiraz ve arsa payı uyuşmazlıklarında düzeltme işlemlerini yürütüyor, kat malikleri ile uzlaşma süreçlerine katılıyoruz.

OSMANLI TAPULARI

Yurt içi ve yurt dışındaki Osmanlı kök tapularının ilgili arşivlerde tespiti, tapu intikal aşamalarının izlenmesi, soybağının kurulması, tapunun iptali ve tescili işlemleri başta olmak üzere; eski tapulara ilişkin tüm süreçlerde dava ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.